Gửi tiền 0% Phí môi giới *

Gửi tiền và Rút tiền từ tài khoản của bạn mà không phải trả thêm phí hoặc hoa hồng.

* Điều khoản và điều kiện áp dụng.
Tìm hiểu thêm về tiền nạp và rút tiền

Trang này chứa danh sách các cách gửi và rút tiền dành cho khách hàng của Investizo. Bạn có thể chọn phương thức gửi và rút tiền thoải mái nhất và thực hiện các hoạt động giao dịch của mình để đảm bảo rằng tiền của bạn được an toàn.

Thanh toán ngân hàng

Hệ thống thanh toán
Loại tiền tệ
Phí môi giới
Gửi tiền Rút tiền
Thời gian xử lý
Gửi tiền Rút tiền
Hạn chế
Gửi tiền Rút tiền
Ngân hàng địa phương
IDR, INR, MYR, PHP, THB, VND
4 %
4.5 %
-
-
200K - 100M IDR
200K - 200M IDR

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

IB địa phương
USD, AED, BND, INR, MYR
0 %
0 %
-
-
-
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Netbanking (UPI, IMPS)
INR
0 %
0 %
-
-
-
từ 500 INR

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Thanh toán điện tử

Hệ thống thanh toán
Loại tiền tệ
Phí môi giới
Gửi tiền Rút tiền
Thời gian xử lý
Gửi tiền Rút tiền
Hạn chế
Gửi tiền Rút tiền
Volet (ex. AdvCash)
USD, EUR, RUB
0.5 %
0.6 %
-
-
từ 1 USD
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Perfect Money
USD, EUR
1.99 %
1.99 %
-
-
từ 0.1 USD
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Top Change
USD
0 %
0 %
-
-
-
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Thẻ ngân hàng P2P

Hệ thống thanh toán
Loại tiền tệ
Phí môi giới
Gửi tiền Rút tiền
Thời gian xử lý
Gửi tiền Rút tiền
Hạn chế
Gửi tiền Rút tiền
Thẻ ngân hàng / Thẻ tín dụng P2P
USD
0 %
2.5 %
-
-
từ 50 USD
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Tiền điện tử

Hệ thống thanh toán
Loại tiền tệ
Phí môi giới
Gửi tiền Rút tiền
Thời gian xử lý
Gửi tiền Rút tiền
Hạn chế
Gửi tiền Rút tiền
Bitcoin Cash
BCH
0 %
-
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Bitcoin
BTC
0 %
0 %
-
-
từ 0.001 BTC
từ 0.0001 BTC

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Binance BUSD (BEP20)
USD
0 %
0 %
-
-
-
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Ethereum
ETH
0 %
0 %
-
-
-
từ 0.001 USD

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Litecoin
LTC
0 %
0 %
-
-
từ 0.01 LTC
từ 0.01 LTC

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Tether (BEP20)
USD
0 %
0 %
-
-
-
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Tether (ERC20)
USD
0 %
-
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Tether (TRC20)
USD
0 %
-
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Thanh toán ngân hàng

Ngân hàng địa phương

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
IDR, INR, MYR, PHP, THB, VND
Phí môi giới
Gửi tiền
4 %
Rút tiền
4.5 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
200K - 100M IDR
Rút tiền
200K - 200M IDR
IB địa phương

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD, AED, BND, INR, MYR
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
0 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Netbanking (UPI, IMPS)

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
INR
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
0 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
-
Rút tiền
từ 500 INR

Thanh toán điện tử

Volet (ex. AdvCash)

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD, EUR, RUB
Phí môi giới
Gửi tiền
0.5 %
Rút tiền
0.6 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
từ 1 USD
Rút tiền
-
Perfect Money

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD, EUR
Phí môi giới
Gửi tiền
1.99 %
Rút tiền
1.99 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
từ 0.1 USD
Rút tiền
-
Top Change

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
0 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
-
Rút tiền
-

Thẻ ngân hàng P2P

Thẻ ngân hàng / Thẻ tín dụng P2P

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
2.5 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
từ 50 USD
Rút tiền
-

Tiền điện tử

Bitcoin Cash

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
BCH
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
Hạn chế
Gửi tiền
-
Rút tiền
Bitcoin

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
BTC
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
0 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
từ 0.001 BTC
Rút tiền
từ 0.0001 BTC
Binance BUSD (BEP20)

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
0 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Ethereum

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
ETH
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
0 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
-
Rút tiền
từ 0.001 USD
Litecoin

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
LTC
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
0 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
từ 0.01 LTC
Rút tiền
từ 0.01 LTC
Tether (BEP20)

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
0 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Tether (ERC20)

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
Hạn chế
Gửi tiền
-
Rút tiền
Tether (TRC20)

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
Hạn chế
Gửi tiền
-
Rút tiền

Quan trọng!

Tài khoản giao dịch không thể được gửi bằng ví điện tử, tài khoản ngân hàng và thẻ không thuộc về chủ sở hữu tài khoản giao dịch.

Chú ý

Thời gian xử lý tiền gửi và rút tiền được đưa ra trong ngày làm việc. Ngày lễ và cuối tuần không phải là ngày làm việc.